Začínáme fotografovat

Kurz je určen pro začátečníky, kteří s fotografováním začínají a nemají s danou problematikou příliš znalostí a zkušeností. Dále pro ty, kterým něco říkají základní fotografické pojmy, ale neumí je v praxi použít a neznají jejich souvislosti. Pedagogičtí pracovníci budou schopni po absolvování kurzu předat získané znalosti dál ve své pedagogické praxi.

Účastníci kurzu získají praktické zkušenosti a dovednosti v oblasti fotografování. Budou schopni absolvovat celý proces od nastavení fotoaparátu v různých světelných podmínkách až po samotné fotografování a úpravu fotografií na PC. Kurz je zaměřen na technické aspekty fotografie a potřebného vybavení. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zahrnout dané prvky do své výuky. Díky praktickému vyzkoušení budou pak moci kroužky být interaktivní. Tím účastníci získají schopnost věnovat se činnosti zcela samostatně a získají základní povědomí, které budou moci využít ve své tvůrčí zájmové, tak profesionální praxi.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablon II. – SVČ - 2.VI/4g - polytechnické vzdělávání a odpovídá její náplni.

Lektoři: Jaroslav Dvorník, Stanislav Šustr, DiS.

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Louka, Bzenecká 23 Brno, 628 00

Délka kurzu: 8 h