Základní dovednosti pro pedagoga při organizování PT

Příměstské tábory jsou žádaným a oblíbeným typem trávení volného času. Jejich příprava však vyžaduje specifické dovednosti, vědomosti a informace. Kurz pro volnočasové pedagogy, kteří povedou příměstské tábory připraví účastníky na různé situace, které je mohou potkat při přípravě, vedení a hodnocení příměstského tábora. Obsahem bude naplněn teoretickými i praktickými bloky a bude založen na vzájemné výměně zkušeností mezi účastníky, vedené zkušenými lektory. Témata, která se budou probírat, jsou např.: děti se SVP, nastavení pravidel, motivace, rychlá reakce na změnu a vedení programu, vnímání skupinové dynamiky, vztahů ve skupině a jejich monitorování a ovlivňování.

U všech aktivit se budeme ohlížet na fyzickou i psychickou bezpečnost aktivit a budeme společně s účastníky pojmenovávat možnosti předcházení rizikovým situacím.

Kurz je určen pro pedagogy volného času, vychovatele a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4d - osobnostně sociální rozvoj a odpovídá její náplni.

Lektoři: Mgr. Petra Rychecká, Mgr. Zdeněk Humpolík

Místo konání: SVČ Lužánky

Délka kurzu: 16 h