Základní dovednosti pedagoga při organizování příměstského tábora

Příměstské tábory jsou žádaným a oblíbeným typem trávení volného času. Jejich příprava však vyžaduje specifické dovednosti, vědomosti a informace. Kurz pro volnočasové pedagogy, kteří povedou příměstské tábory, připraví účastníky na různé situace, které je mohou potkat při přípravě, vedení a hodnocení příměstského tábora. Obsah bude naplněn teoretickými i praktickými bloky a bude založen na vzájemné výměně zkušeností mezi účastníky, vedené zkušenými lektory. Témata, která se budou probírat, jsou např.: děti se SVP, nastavení pravidel, motivace, rychlá reakce na změnu a vedení programu, vnímání skupinové dynamiky, vztahů ve skupině a jejich monitorování a ovlivňování.

U všech aktivit se budeme ohlížet na fyzickou i psychickou bezpečnost aktivit a budeme společně s účastníky pojmenovávat možnosti předcházení rizikovým situacím.

Kurz je určen pro pedagogy volného času, vychovatele a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Lektoři: Mgr. Petra Rychecká, Mgr. Zdeněk Humpolík

Místo konání: SVČ Lužánky - pracoviště Lidická

Akreditace DVPP: Ano

Délka kurzu: 16 h

Organizátor, kontakt: Zdeněk Humpolík, e-mail: humpolik@luzanky.cz, tel.: 776 746 927