Využití šifrovací hry v práci pedagoga

Základní myšlenkou kurzu je využití šifer v práci pedagoga k rozvoji kompetencí žáků. V průběhu se účastníci seznámí s různými druhy šifer, vyzkouší si jejich řešení i stupňování různých obtížností. Tyto znalosti pak budou moci aplikovat při vlastní pedagogické praxi. Šifry jsou součástí logického uvažování, lze je tedy zapojit při rozvoji matematické gramotnosti žáků.

V rámci kurzu bude možnost vzájemně sdílet zkušenosti. Program je zaměřen na získání teoretického základu v rámci dané problematiky, na praktickou zkušenost a na využití získaných poznatků ve vlastní pedagogické praxi. V rámci kurzu budou moci pedagogové rozvíjet i své didaktické schopnosti, organizační schopnosti a pedagogický takt.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablon II. – 2.I/4d - osobnostně sociální rozvoj a 2.I/4b - matematická gramotnost a odpovídá její náplni.

Lektoři: František Serbus, Mgr. Pavel Hradský

Místo konání: TZ Kaprálův mlýn, LUŽÁNKY – středisko volného času

Délka kurzu: 8 h