Vědomé tělo jako nástroj pro osobnostně sociální rozvoj

Vědomý tanec je zdokonalování Vašeho pohybu. Vnímání, jak se tělo hýbe, odkud a kam pohybu směřuje. Jste pozorovatel a zároveň tvůrce. Ovládáte své tělo a necháváte mu volnost se projevit. Na našem pohybu, především v improvizaci, ale i v jednotlivých cvičeních, můžeme vypozorovat své vzorce chování, své postoje a přístupy v životě, své způsoby jednání. V pohybových vzorcích, které jsme se časem naučili a které běžně nevědomky používáme, je souvislost s našimi postoji a s naší osobností. Kurz je zaměřen na to, jak se přes pohyb dostat ke svým pohybovým vzorcům, jak je obohatit, případně jak je změnit. A tím pádem jak ovlivňovat svou osobnost a své třeba už nefunkční modely chování a jednání. K tomuto účelu budeme používat techniky floorwork, Labanovu pohybovu analýzu, kontaktní improvizace.

Kurz rozšiřuje expresivní schopnosti pedagoga, probouzí hravost, kreativitu, kinestetickou a interpersonální inteligenci.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4d - osobnostně sociální rozvoj a odpovídá její náplni.

Lektorka: Mgr. Věrka Bělehrádková

Místo konání: SVČ Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno

Délka kurzu: 8 h