Výuka keramiky klientů s mentálním, fyzickým a sociálním handicapem

V tomto programu chceme vyvrátit předsudky o nedostatečných schopnostech handicapovaných klientů a ukázat pedagogům keramiky cestu, jak k nim přistupovat a jak je dovést ke tvorbě objektů nejen jednoduchých, ale i technicky náročnějších. Jak využít jejich neskutečného tvůrčího potenciálu a do jaké míry vstupovat do tvorby, aby zůstala autorská. Jak skloubit výuku zdravých dětí a dospělých s postiženými lidmi. Jak prezentovat výsledky práce důstojnou formou, přiblížit zdravým divákům svět handicapovaných autorů a přispět k odstranění společenských bariér. Kurz přispívá k rozšíření znalostí pedagoga v problematice práce s heterogenní skupinou, zvyšuje kompetenci pedagoga v oblasti společného vzdělávání.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4e inkluze a 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření a odpovídá její náplni.

Lektorka: Mgr. Ilona Kulíková

Místo konání: SVČ Lužánky - pobočka Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno

Délka kurzu: 8 h