Tvorba programu na tábory a výlety

Pobytové a příměstské tábory, stejně jako kratší pobytové akce, jsou jedny z nejvýznamnějších a nejvíce využívaných forem zájmového vzdělávání. Stavba programu pobytového i příměstského tábora či kratší pobytové akce má své zákonitosti a specifika. Velmi často je tato oblast zájmového vzdělávání vykonávána externími pedagogy či pracovníky, kteří na těchto akcích vyrostli a znají je tzv. „zevnitř“, ale kteří neměli nikdy příležitost k systematičtějšímu vzdělání v oblasti pedagogicky, psychologie, dramaturgie, bezpečnosti apod.

Tento kurz poskytne účastníkům základní znalosti pedagogické práce na pobytovém či příměstském táboře, zejména s cíli aktivit, jejich plánováním, vedením a vyhodnocováním, základní znalosti z vývojové psychologie, a to především o věkových zvláštnostech dětí a mládeže, skupinové dynamiky, vztahů ve skupině a jejich monitorování a ovlivňování. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje se zaměřením na didaktiku jednotlivých aktivit v rámci táborů, na emoční inteligenci vzhledem k žákům, rozšíří si své organizační schopnosti i expresivní schopnosti.

Významnou součástí kurzu bude také oblast dramaturgie akcí, včetně režimu dne, nabídky programových oblastí a praktického vyzkoušení si tvorby programu. U všech aktivit se budeme ohlížet na hledisko fyzické i psychické bezpečnosti aktivit a budeme společně s účastníky pojmenovávat možnosti předcházení rizikovým situacím.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4d - osobnostně sociální rozvoj a odpovídá její náplni.

Lektoři: Mgr. Petra Rychecká, Mgr. Zdeněk Humpolík, Mgr. Pavel Hradský

Místo konání: SVČ Lužánky - pracoviště Louka

Délka kurzu: 24 h