Tvorba programu na tábory a výlety - programový vedoucí

Stavba programu pobytového i příměstského tábora či kratší pobytové akce má své zákonitosti a specifika. Velmi často je tato oblast zájmového vzdělávání vykonávána externími pedagogy či pracovníky, kteří na těchto akcích vyrostli a znají je tzv. „zevnitř“, ale kteří neměli nikdy příležitost k systematičtějšímu vzdělání v oblasti pedagogicky, psychologie, dramaturgie, bezpečnosti apod.

Tento kurz poskytne účastníkům základní znalosti pedagogické práce na pobytovém či příměstském táboře, zejména s cíli aktivit, jejich plánováním, vedením a vyhodnocováním, základní znalosti z vývojové psychologie, a to především o věkových zvláštnostech dětí a mládeže, skupinové dynamiky, vztahů ve skupině a jejich monitorování a ovlivňování.

Významnou součástí kurzu bude také oblast dramaturgie akcí, včetně režimu dne, nabídky programových oblastí a praktického vyzkoušení tvorby programu. U všech aktivit se budeme ohlížet na hledisko fyzické i psychické bezpečnosti aktivit a budeme společně s účastníky pojmenovávat možnosti předcházení rizikovým situacím.


Lektoři: Zdeněk Humpolík, Petra Rychecká, Milan Appel

Místo konání: Brno

Akreditace DVPP: ano

Délka kurzu: 24 hodin

Organizátor: Zdeněk Humpolík, e-mail.: humpolik@luzanky.cz, tel.: 776 746 927