Střih v Adobe Premiere pro začátečníky

Program Adobe Premiere patří mezi hojně používaný střihový software pro zpracování videí a to jak v soukromé, tak i v profesionální sféře. Účastníci kurzu získají praktické zkušenosti a dovednosti v oblasti střihu videa a postprodukce. Kurz povede k podpoře veškerých činností souvisejících s integrací digitálních technologií do zájmového vzdělávání. Rozvíjí u účastníků kompetence potřebné k vytváření a zpracovávání vizuálních záznamů činnosti.

Pedagogové získají schopnost se věnovat činnosti zcela samostatně a získají základní povědomí o daném tématu, které budou moci využít ve své tvůrčí zájmové, tak profesionální praxi.

Vzdělávací program je určen pro pedagogy škol a školských zařízení dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů. Doporučené praktické znalosti v oblasti výtvarné nauky, informatiky, humanitních věd, kinematografie a propagačního výtvarnictví.

Školení je vhodné do Šablon II. – pro SVČ (2.VI/4h - ICT)

Lektoři: Jaroslav Dvorník, Stanislav Šustr, DiS.

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Louka, Bzenecká 23 Brno, 628 00

Délka kurzu: 8 h