Rytmy s africkými bubny a body percussion

Kurz poskytne účastníkům vzdělání v oblasti forem a metod tvůrčího vyjádření. Na základě praktické zkušenosti budou pedagogové schopni přenést získané dovednosti do vlastní pedagogické praxe a vést žáky k tvůrčímu vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí.

Kurz hry na africké bubny a body percussion je zaměřen na práci ve skupině, ale také na rozvoj individuality a sebevyjádření. Na začátku budou klienti seznámeni s technikou hry na africké bubny (sólové djembe, basové kenkeni, sangbany, dunduny). Využijeme jednoduchých rytmů, díky kterých se klienti lehce naučí základy této techniky. Dále budeme hrát společné rytmy a učit se tak vnímat společnou skupinovou hru. Tématy jsou: schopnost udržet si svůj vlastní rytmus, vnímat rytmus druhého člověka, reagovat na společnou dynamiku a kontinuitu hry. Prostor bude dán také improvizaci a vlastnímu individuálnímu projevu. Seznámíme se a do hry použijeme také další perkuse - balafon, yabaru a další nástroje. Bonusem této práce je uvolnění napětí a načerpání energie.

Body percussion je vydávání rytmických zvuků na své vlastní tělo a svým hlasem. Seznámíme se s několika způsoby, jak své tělo rozezvučit a budeme vytvářet rytmické variace. Opět zde bude prostor na společnou hru i na individuální kreativní projev. Zaměříme se zde také na práci s dechem a hlasem. Budeme využívat techniku body percussion jako komunikační neverbální prostředek a vyzkoušíme si různé způsoby této komunikace a vyjadřování.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření a odpovídá její náplni.

Lektorka: Mgr. Věrka Bělehrádková

Místo konání: SVČ Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno

Délka kurzu: 8 h