Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku

Hlavní náplní kurzu jsou podrobné informace o vývoji hrubé motoriky v předškolním věku, poskytnutí vodítka pro hodnocení stupně rozvoje hrubé motoriky předškolního dítěte a v praktické rovině náměty pro rozvoj hrubé motoriky a náměty pro vytváření správných a efektivních pohybových vzorců. Oproti kurzu Diagnostika dítěte předškolního věku, kde byly poskytnuty podrobné informace o kognitivním vývoji dítěte, jsou v tomto kurzu poskytnuty podrobné informace o vývoji pohybovém včetně podkladu pro řazení činností podle náročnosti, od nejjednodušší po obtížnější.

Stěžejním obsahem kurzu je stimulace a intervence, zmiňovány jsou možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku.

Kurz je koncipován jako součást uceleného vzdělávacího bloku, jehož základem je kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku. Seminář Rozvoj hrubé motoriky u dětí předškolního věku lze absolvovat zájemci o téma jako samostatný seminář, předchozí absolvování kurzu Diagnostiku a rozvoj schopností dítěte předškolního věku není podmínkou.


Lektoři: PaedDr. Lucie Nečasová

Místo konání: SVČ Lužánky - pracoviště Lata, Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky

Akreditace DVPP: ano

Délka kurzu: 10 hodin

Organizátor: Olga Čechová, e-mail: olga.cechova@luzanky.cz, tel.: 602 751 385