Prototýpci

základní principy a metody rozvoje kreativity

Účastníci se seznámí s metodami, které lze implementovat do obsahových předmětů a využít je k přípravě projektového vyučování. Metody vycházejí z teorie designového myšlení, jsou nízkonákladové, obsahují velké množství variant a umožňují individuální a diferencovaný přístup. Školení je založeno na konstruktivistické metodě a důraz je kladen na pochopení designového přístupu na základě příkladů dobré praxe. Cílem školení je rozvoj koncepčního přístupu k podpoře volné kreativity dětí a její provázání s realitou, která děti obklopuje.

Cílem školení je zvýšit u pedagogů motivaci a kompetence k zavádění prvků designového myšlení a volné tvorby do výuky. Účastníci budou vybaveni konkrétními okamžitě využitelnými metodami a budou je umět implementovat s využitím metodik s variantami dle jejich vlastních vzdělávacích cílů.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4g - polytechnické vzdělávání a odpovídá její náplni.

Lektoři: Mgr. Veronika Šancová

Místo konání: SVČ Lužánky - Lidická - polytechnická dílna LUSK

Délka kurzu: 8 h