Polypikle

zařazení polytechnických programů do volnočasového vzdělávání dětí

Tento kurz ukáže účastníkům, kteří mají zájem zařazovat do svých pedagogických plánů polytechnické programy, možnosti realizace, metody, různé typy forem výuky a způsoby, jak v rámci mimoškolního i školního vzdělávání nabízet řemeslně technické činnosti ( práce se dřevem, kovem a jednoduché elektropájení). Dále se účastníci seznámí s metodikou jednotlivých činností a práce s materiálem, získají škálu témat a drobných projektů vhodných k jednotlivým typům činností i k věkovým možnostem dětí. Kurz je rozdělen na tři části podle zpracovávaného materiálu.

Kurz je zaměřen na techniku práce s jednotlivými materiály, vede k interaktivnímu typu výuky a v rámci bezpečnosti nechává žákům samostatnost v objevování specifik techniky. V rámci kurzu jsou aktivity představeny spolu s didaktickou řadou vhodnou pro žáky.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4g - polytechnické vzdělávání a odpovídá její náplni.

Lektorka: Mgr. Miroslava Dančáková

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lata, Plovdivská 8 Brno, 616 00

Délka kurzu: 12 h