Polypikle I

zařazení polytechnických programů do volnočasového vzdělávání dětí

Tento kurz ukáže účastníkům, kteří mají zájem zařazovat do svých pedagogických plánů polytechnické programy, možnosti realizace, metody, různé typy forem výuky a způsoby, jak v rámci mimoškolního i školního vzdělávání nabízet řemeslně technické činnosti ( práce se dřevem, kovem a jednoduché elektropájení).

Kurz trvá 8 hodin a je obsahově rozdělen do následujících bloků:

  • Dřevo a kov - metodika zpracování materiálu, výběr pomůcek a techniky

  • Elek(triky) - představení bezpečné práce s elektrikou, která je u dětí populární a žádaná

Kurz je zaměřen na techniku práce s jednotlivými materiály, vede k interaktivnímu typu výuky. V rámci kurzu jsou aktivity představeny spolu s didaktickou řadou vhodnou pro žáky.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4g - polytechnické vzdělávání a odpovídá její náplni.

Lektoři: Mgr. Miroslava Dančáková

Místo konání: SVČ Lužánky - Lidická - polytechnická dílna LUSK

Délka kurzu: 8 h