Příběhy pro život – příběh jako nástroj edukace

Kurz je zaměřen na vzdělání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti žáků. Žáci jsou pomocí divadelních textů vtaženi do děje a pracují na rozvíjení orientace v textu. Pedagog dostane možnost rozvíjet své didaktické schopnosti při práci s heterogenní skupinou, rozšíří pedagogickou emoční inteligenci. Kurz také slouží jako podklad pro rozvoj tvůrčího vyjádření žáků, ke kterému je bude moci pedagog vést odpovídajícím způsobem.

Východiskem pro práci v tomto kurzu budou dvě vybrané literární předlohy-příběhy (jeden pro menší a druhý pro větší děti) s poutavým tematickým a edukativně potenciálním námětem.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Kurz je vhodný do Šablon II. – pro SVČ (2.VI/4a - čtenářská gramotnost, 2.VI/4d - osobnostně sociální rozvoj, 2.VI/4e - inkluze, 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření a odpovídá její náplni.

Lektor: Mgr. Tomáš Mohapl Doležal

Místo konání: SVČ Lužánky - pracoviště Labyrint - studio dramatické výchovy, Švermova 19 Brno, 625 00

Délka kurzu: 8 h