Nebojme se divadla - kurz základů divadla a dramatizace

Kurz zajišťuje vzdělávání pedagogů v oblasti forem a metod výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků pomocí divadelních her a dalších doprovodných aktivit. účastníci kurzu si aktivně a prakticky projdou základy divadelní tvorby, což jim následně pomůže při rozvoji kompetencí žáků. V rámci kurzu se seznámí s možnostmi a riziky využití literatury pro děti a mládež. Ti budou následně schopni rozvíjet své tvůrčí vyjadřování divadelní formou. Kurz je zaměřen prakticky, účastníci si budou moci vyzkoušet dramatizaci literární předlohy.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Kurz je vhodný do Šablon II. – pro SVČ 2.VI/4a - čtenářská gramotnost, 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření a odpovídá její náplni.

Lektor: Mgr. Tomáš Mohapl Doležal

Místo konání: SVČ Lužánky - pracoviště Labyrint - studio dramatické výchovy, Švermova 19 Brno, 625 00

Délka kurzu: 8 h