Možnosti dramatické výchovy pro SVČ a DDM

Kurz provede účastníky nejrůznějšími možnostmi, jak lze v práci pedagoga SVČ či DDM využít metody a techniky dramatické výchovy. Prostřednictvím vlastního zážitku si vyzkouší různé cesty – hry a cvičení, využitelné v různých kroužcích, na táborech či např. adaptačních kurzech pro vytvoření dobře nastavené a naladěné skupiny, dále proces tvorby divadelního představení, proces tvorby příběhového dramatu, využití pro výukové programy apod.

Kurz je určen jak učitelům ZŠ či SŠ, tak pedagogům volného času.

Může být realizován jako 2 x 8 hodin nebo 16 hodin - dle domluvy.


Lektorka: Mgr. Petra Rychecká

Místo konání: SVČ Lužánky

Akreditace DVPP: Ano

Délka kurzu: 16 hodin

Organizátor, kontakt: Petra Rychecká, e-mail: rychecka@luzanky.cz, tel.: 724 715 952