Možnosti dramatické výchovy pro SVČ a DDM

Dramatická výchova je metoda učení, založená na aktivním zážitku, vlastním jednání v bezpečném prostředí hry a skupiny, směřující k sebepoznání i vzájemnému poznání ve skupině. V oblasti SVČ či DDM nabízí širokou škálu využití – od obohacení táborových aktivit o nové, méně tradiční činnosti a formy, přes divadelní, dramatické či improvizační kroužky, adaptační kurzy či pobytové akce např. pro rodiče s dětmi, až po využití v rámci výukových programů pro školy i MŠ. Může také doplnit jiné aktivity, jako např. hudební, výtvarné a sportovní kroužky, akce pro veřejnost, mediální výchovu, tvůrčí psaní atd. Její využití je tedy velmi široké. V rámci tohoto kurzu nabídneme účastníkům možnost rozvinout didaktické schopnosti, pedagogický takt a expresivní schopnosti. Pedagogové budou schopni uplatnit nabyté schopnosti v rámci své pedagogické praxe a pomoci žákům ve vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4d osobnostně sociální rozvoj a 2.VI/4j kulturní povědomí a vyjádření a odpovídá její náplni.

Lektoři: Mgr. Petra Rychecká

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lidická, Lidická 50 Brno, 658 12

Délka kurzu: 16 h