Ladění pracovního týmu

Téma trojdenního pobytového kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů. Kurz je díky velké časové dotaci možné zaměřit na více témat, konkrétně budou pedagogové rozvíjet:

  • expresivní a komunikativní schopnosti – jak je uplatnit při komunikaci s kolegy v pracovním týmu, s žáky i s rodiči,

  • organizační schopnosti – stanovení a dosažení cíle, schopnost řešení konfliktů v pracovním týmu,

  • schopnost sebereflexe – tedy nadhled nad vlastní prací a schopnost posouzení, zpětná vazba mezi členy pracovního týmu, sebepéče, znalost svých možností,

  • schopnost spolupráce v týmu a v neposlední řadě protipředsudkové vzdělávání, přispívající k příjemné atmosféře v kolektivu školy či školského zařízení.

Cílem kurzu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro jednotlivce, celý pedagogický sbor či jeho část.

Lektoři: Zdeněk Humpolík, Petra Rychecká, Pavel Hradský, Milan Appel

Místo konání: SVČ Lužánky

Délka kurzu: 24 h

Akreditace DVPP: Ano

Organizátor, kontakt: Zdeněk Humpolík, e-mail: humpolik@luzanky.cz, tel.: 776746927