Kurz inkluze v pracovním týmu - skupina

Jednodenní inkluzivní kurz se zaměřuje na cílovou skupinu, na vhodnost metod, objem učiva apod. V tomto kurzu se chceme věnovat tématu cílové skupiny z pohledu inkluze, vztahů ve skupině, hodnot skupiny a jednotlivců. Chceme pomoci definovat jednotlivé skupiny ve školském zařízení (učitelé, žáci, ..) a vztahy v nich a mezi nimi. Právě dobrá znalost vztahů ve skupině a zákonitostí skupinové dynamiky umožňuje lépe komunikovat a zařazovat vhodné aktivity. Také znalost skupiny, či pracovního týmu umožňuje lépe řídit a vybírat vhodná témata k řešení.

Tento kurz by měl přispět k společnému nastavení komunikace v pracovním týmu a většímu pochopení procesů ve skupině – jak žáků, tak pedagogů. Rozšíří expresivní schopnosti pedagogů, stejně jako emoční inteligenci, emoční podporu a um pracovat s heterogenní skupinou.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Akce je vhodná do Šablon II. – SVČ 2.VI/4e, 2.VI/5 - vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi a odpovídá její náplni.

Lektoři: Ing. Milan Appel, Mgr. Petra Rychecká, Mgr. Zdeněk Humpolík, Mgr. Pavel Hradecký, Mgr. Veronika Snížková

Místo konání: SVČ Lužánky

Délka kurzu: 8 h