Kurz inkluze v pracovním týmu I.

Téma dvoudenního pobytového kurzu je inkluze v pracovním týmu. Zaměřujeme se na dílčí témata, která spolu souvisí. Jedná se o témata: budování kultury SVČ z hlediska vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, problematiku sociálního znevýhodnění a jeho důsledků ve vzdělávání, využití indexu inkluze, problematiku heterogenity skupiny a klimatu třídy, práci s kulturní odlišností v SVČ atd. Třem tématům se věnujeme podrobněji – hodnoty, cíle, skupina.

Cílem kurzu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů v SVČ

Jedná se o vzdělávací program DVPP, který podpoří koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou účastníků, ve které jsou vzdělávání i účastníci s potřebou podpůrných opatření Kurz se věnuje podpoře bezpečného klimatu, budování týmu SVČ a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků vzdělávání účastníků. Kurz přispěje k rozvoji expresivních schopností pedagogů, sebereflexe, emoční inteligence.

Kurz bude modifikován a program upřesňován s ohledem na cílovou skupinu kurzu a její potřeby. Proto můžou být některá témata více zdůrazněna a další upozaděna. S cílovou skupinou kurzu budou lektoři komunikovat předem a diagnostikovat potřeby pracovního týmu.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Akce je vhodná do Šablon II. – SVČ 2.VI/4e, 2.VI/5 - vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi a odpovídá její náplni.

Lektoři: Ing. Milan Appel, Mgr. Petra Rychecká, Mgr. Zdeněk Humpolík, Mgr. Pavel Hradecký, Mgr. Veronika Snížková

Místo konání: SVČ Lužánky

Délka kurzu: 16 h