Kurz inkluze v pracovním týmu - hodnoty

Téma hodnot je ve školském zařízení propojeno úzce s pracovním týmem a zaměřením celé školy a také s osobnostmi ředitele a jednotlivých pracovníků. Tento jednodenní kurz je zaměřen na práci s vizí a hodnotami pracovního týmu. Definování hodnot je podmínkou dalšího vývoje kolektivu – organizace. Pouze ve shodě s jasně definovanými hodnotami je možné dále stanovovat správné cíle, komunikovat v kolektivu dospělých, učit a vychovávat žáky. Prezentace vizí a hodnot organizace a pracovního týmu je také důležitá na venek – vzhledem k cílové skupině žáků, ale také rodičů, veřejnosti, státní správě. Mezi osobními hodnotami jednotlivců a hodnotami organizace a týmů musí být soulad, měly by být zároveň sdíleny v co největší míře a vnímány stejně. Téma inkluze úzce souvisí s těmito primárními nastaveními v organizaci.

Právě tento kurz by měl přispět k společnému nastavení komunikace v pracovním týmu a většímu pochopení důležitosti správnému nastavení hodnot a vizí pro společnou práci a vztahy. Rozšíří expresivní schopnosti pedagogů, stejně jako emoční inteligenci, emoční podporu a um pracovat s heterogenní skupinou.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Akce je vhodná do Šablon II. – 2.VI/4e (inkluze), 2.VI/5 - vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi a odpovídá její náplni.

Lektoři: Ing. Milan Appel, Mgr. Petra Rychecká, Mgr. Zdeněk Humpolík, Mgr. Pavel Hradecký, Mgr. Veronika Snížková

Místo konání: SVČ Lužánky

Délka kurzu: 8 h