Kurz inkluze v pracovním týmu - cíle

Jednodenní kurz inkluze je zaměřen na práci s cílem. Definování cílů ve shodě s hodnotami školy je dovedností, kterou je důležité rozvíjet. Zejména s ohledem na jasné vymezení důležitých hodnot. V návaznosti na definování cílů je potřeba promýšlet také jasná kritéria naplnění cíle, jejich měřitelnost, srozumitelnost a vhodnost. Práce ve školství se obtížně vyrovnává právě s měřitelností jednotlivých cílů. To pak činí řadu pracovních výsledků neurčitých.

Právě tento kurz by měl přispět k společnému nastavení komunikace v pracovním týmu a většímu pochopení důležitosti správnému nastavování a vyhodnocování cílů.Rozšíří expresivní schopnosti pedagogů, stejně jako emoční inteligenci, emoční podporu a um pracovat s heterogenní skupinou.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Akce je vhodná do Šablon II. – SVČ 2.VI/4e, 2.VI/5 - vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi a odpovídá její náplni.

Lektoři: Ing. Milan Appel, Mgr. Petra Rychecká, Mgr. Zdeněk Humpolík, Mgr. Pavel Hradecký, Mgr. Veronika Snížková

Místo konání: SVČ Lužánky

Délka kurzu: 8 h