Kamera, klapka, akce!

Kurz nabídne vhled do filmové problematiky – od uchopení kamery, přes editaci a synchronizaci ozvučení, až k masteringu a formátovému exportu videa určeného k projekci pro diváky. Kurz nabídne pedagogům vzdělání v oblasti technického vzdělávání se zaměřením na filmovou problematiku, osvojí si, jak následně žákům toto téma představit. Kurz nadále poskytne možnost rozvoje kompetencí a rozšíření znalostí vyučovacích metod v oblasti počítačové gramotnosti. Pedagogové budou mít možnost využít získané znalosti k rozvoji tvůrčího myšlení a k vyjádření zážitků a emocí žáků různými formami.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů. Jedná se například o pedagogy, kteří se zabývají prací s médii, vedou různé mediální kroužky (při. Filmový nebo rozhlasový), vedou dětské redakční rady nebo se v rámci výuky podílejí s žáky na PR školy (tvoří internetové prezentace apod.).

Kurz je vhodný pro Šablon II. – pro SVČ 2.VI/4g - polytechnické vzdělávání, 2.VI/4h - ICT, 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření a odpovídá její náplni.

Lektoři: Martin Fiala, Josef Štrubl, konzultanti Jaroslav Štika a Jiří Bouše, odborný garant Mgr. Miroslav Obrátil

Místo konání: SVČ Lužánky – Atelier Lávka (Legato), Stamicova 7 Brno, 623 00

Délka kurzu: 16 h