Kurz inkluze pro pedagogy

Kurz inkluze pro pedagogy řeší témata jako budování bezpečného klima ve třídě či ve skupině, podporu spolupráce a komunikaci - jak mezi pedagogy, tak mezi pedagogem, dítětem a rodiči. Tento kurz pomůže zmírnit obavy pedagogů z práce s dětmi se speciálními potřebami nebo s dětmi ze sociálně slabého prostředí. Měl by také přispět k motivaci účastníků se v této oblasti dále vzdělávat a rozvíjet. Cílem je skupinu provést teorií nenásilné komunikace, osvojit si um komunikovat s celou skupinou okolo dítěte a řešit situaci jako celek.

V kurzu čekají účastníky zkušenosti z praxe, budou si moci vyzkoušet jednotlivé aktivity, vhodné pro spolupráci se skupinou. Velkým benefitem jsou zkušenosti lektorky z praxe, možnost sdílený znalostí vzájemně, kurz není zdrojem (např.) právnických znalostí v této oblasti.

Kurz je určen pro následující cílové skupiny: pedagogové volného času, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení.

Školení je vhodné do Šablon II. – pro SVČ 2.VI/4e (inkluze) a odpovídá její náplni, cílové skupiny jsou všechny výše zmíněné.

Termín: 26.11.2019, 9:00-15:30

Lektoři: Ing. Milan Appel, Mgr. Bára Karpíšková

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lidická, Lidická 50 Brno, 658 12

Cena: 1 500 Kč

Délka kurzu: 8 h