Kurz inkluze pro pedagogy

Kurz inkluze pro pedagogy řeší témata jako budování bezpečného klima ve třídě či ve skupině, podporu spolupráce a komunikaci - jak mezi pedagogy, tak mezi pedagogem, dítětem a rodiči. Tento kurz pomůže zmírnit obavy pedagogů z práce s dětmi se speciálními potřebami nebo s dětmi ze sociálně slabého prostředí. Měl by také přispět k motivaci účastníků se v této oblasti dále vzdělávat a rozvíjet. Cílem je skupinu provést teorií nenásilné komunikace, osvojit si um komunikovat s celou skupinou okolo dítěte a řešit situaci jako celek.

V kurzu čekají účastníky zkušenosti z praxe, budou si moci vyzkoušet jednotlivé aktivity, vhodné pro spolupráci se skupinou.

Kurz ale není zaměřen na práci s jednotlivými diagnózami, ani na to, jak s konkrétními skupinami pracovat. Můžete se spíše dozvědět, jak inkluzi zvládnout - z hlediska komunikace v jednotlivých skupinách a jak ji zvládnout v rámci pracovního kolektivu.

V případě zájmu o právnický pohled je možné odpovědi během / po kurzu získat díky spolupráci s Jihomoravským krajem.

Kurz je určen pro následující cílové skupiny: pedagogové volného času, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení.

Školení je vhodné do Šablon II. – pro SVČ 2.VI/4e (inkluze) a odpovídá její náplni, cílové skupiny jsou všechny výše zmíněné.

Lektoři: Ing. Milan Appel, Mgr. Bára Karpíšková

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lidická, Lidická 50 Brno, 658 12

Délka kurzu: 8 h