Glass art pro pedagogy - Tiffany

Sklo je nádherný materiál, který nabízí hned několik řemeslných způsobů jeho zpracování. Sklářství má v Českých zemích hlubokou tradici a obliba tohoto materiálu se neustále drží na špičce. Proto nelze pominout zařazení technik práce se sklem do programu polytechnicky zaměřených dílen.

Na co se můžete těšit na kurzu Tiffany?

Seznámení se s technologií tiffany se zaměřením na využití skla při této řemeslné technice. Zpracování návrhu vlastního projektu a následně jeho realizace. Práce na vlastním projektu – příprava materiálu, zpracování díla. Po celou dobu bude kladen důraz na to, abyste zkušenosti získané na kurzu mohli využít při práci s Vašimi klienty. Absolventi získají dovednosti, znalosti a kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků či pocitů.Cílem kurzu je poznání možností práce se sklem a skrze to rozvoj nejen řemeslných dovedností, ale také estetického cítění klientů a prohloubení úcty k tradičnímu českému řemeslu.

Akce probíhá v prostorách polytechnické dílny - profesionální vybavení zaměřené na práci se sklem naší polytechnické dílny (značková sklářská pec BVD, brusky, pájky, řezáky...) poskytuje k těmto kurzům ideální podmínky.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů. Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření a odpovídá její náplni.

Lektorka: Mgr. Eva Horká

Místo konání: SVČ Lužánky - pracoviště Lidická, Lidická 50, Brno 658 12

Délka kurzu: 8 h