Drobničky - hry na stmelení skupiny

Kurz provede účastníky sérií drobných her a cvičení, zaměřených na podporu vývoje spolupracující skupiny dětí i dospělých. Seznámí je navíc s metodikou používání a vytváření takovýchto drobných her s ohledem na fáze vývoje skupiny a pedagogický cíl lektora.

Tyto drobné hry a cvičení jsou velmi vhodné ve fázi vzniku nových skupin – oddílů, tříd, pracovních kolektivů, protože spoluvytvářejí bezpečné prostředí, otevírají přirozenou komunikaci, směřují ke vzájemné spolupráci a odstraňují obavy ve skupině z nepřijetí. Jsou přirozenou cestou prevence a minimalizace nezdravých vztahů ve skupině a zároveň dobrým diagnostickým nástrojem toho, co se ve skupině děje. Proto jsou velmi vhodné pro volnočasové pedagogy, oddílové vedoucí, vychovatele školních družin i další pedagogy.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4d - osobnostně sociální rozvoj a 2.VI/4e inkluze a odpovídá její náplni.

Lektoři: Mgr. Petra Rychecká

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lidická, Lidická 50 Brno, 658 12

Délka kurzu: 8 h