Dekorační techniky v keramice IV. – prořezávaný dekor

Dekorační techniky v keramické tvorbě jsou její důležitou a nedílnou součástí. Účastníci se seznámí s teorií hlíny jako keramického materiálu, budou schopni vytvořit návrh prořezávaného dekoru, osvojí si princip rytmu a opakování prvku v dekorech. Bude také prostor pro předávání zkušeností a rozšíření metodického zásobníku.

Kurz je cílen na rozšíření kulturního vyjádření. Po absolvování kurzu budou absolventi schopni vést účastníky kroužků k samostatnému vyjádření myšlenek, zážitků a emocí. Absolvent kurzu získá povědomí o možnostech inspirace, získá povědomí o pravidlech přístupu k dekorování, a na základě praktické zkušenosti si vyzkouší tuto techniku. Kurz je zaměřen na předávání získaných znalostí dále a na využití nových informací v pedagogické činnosti.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – pro SVČ (2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření) a odpovídá její náplni.

Lektorky: Marie Krajná, Mgr. Romana Latová

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lesná, Milénova 13, Brno 638 00

Délka kurzu: 24 h