Dekorační techniky v keramice III. – speciální dekory, RAKU, porcelán

Dekorační techniky v keramické tvorbě jsou její důležitou a nedílnou součástí. Účastníci se seznámí se specifickým výpalem technikou RAKU, vytvoří nádobky do RAKU a jako protipól destičky z porcelánu. Vyzkouší tvorbu vlastního návrhu dekoru jak na proškrabávaný dekor, tak i na lept. Druhá část je věnovaná glazování a výpalu technikou RAKU, glazování porcelánu a možné další techniky zdobení porcelánu

Kurz je cílen na rozšíření kulturního povědomí a vyjádření. Po absolvování kurzu budou absolventi schopni vést účastníky kroužků k samostatnému vyjádření myšlenek, zážitků a emocí. Absolvent kurzu získá povědomí o základních dekoračních přístupech v keramice, osvojí si dovednost při technice RAKU výpalu, získá dovednosti při práci s porcelánem. Kurz je zaměřen na předávání získaných znalostí dále a na využití nových informací v pedagogické činnosti.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Akce je náplní vhodná do Šablon II. – pro SVČ (2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření).

Lektorky: Marie Krajná, Mgr. Romana Latová

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lesná, Milénova 13, Brno 638 00

Délka kurzu: 24 h