Dekorační techniky v keramice III. – Speciální dekory, RAKU a porcelán

Dekorační techniky v keramické tvorbě jsou její důležitou a nedílnou součástí. Vzhledem k obrovské rozmanitosti těchto technik jsme se rozhodli nabídnout sérii vzdělávacích kurzů, ve kterých se účastníci seznámí se základními, ale i méně tradičními postupy. Seznámí se specifickým výpalem technikou RAKU, vytvoří nádobky do RAKU a jako protipól destičky z porcelánu. Tvorba vlastního návrhu dekoru jak na proškrabávaný dekor, tak i na lept. Druhá část je věnovaná glazování a výpalu technikou RAKU, glazování porcelánu a možné další techniky zdobení porcelánu (zařadíme dle zájmu účastníků na základě zpětné vazby).

Absolvent kurzu

  • získá vhled na dekoraci jako na nedílnou součást vytvářeného díla

  • seznámí se s možnostmi, kde a jak hledat inspiraci

  • získá povědomí o základních pravidlech přístupu k dekorování („méně je někdy více“)

  • na základně vlastní praktické zkušenosti se naučí, jak využít transparentnost v dekoru a získá dovednosti při technice RAKU výpalu.

  • získá dovednosti při práci s porcelánem a vhled při využití jeho transparenticitě

Lektoři: Marie Krajná

Místo konání: SVČ Lužánky

Délka kurzu: 24 h

Akreditace DVPP: Ano

Organizátor, kontakt: Marie Krajná, e-mail: majka@luzanky.cz, tel.: 545 222 300