Dekorační techniky v keramice II – pod a nadglazurní malba

Dekorační techniky v keramické tvorbě jsou její důležitou a nedílnou součástí. Kurz se zabývá hlínou jakožto keramickým materiálem, jejími druhy a možnostmi využití. Účastníci si prakticky vyzkouší vlastní dekorační a modelovací techniky, kdy budou mít možnost vytvořit si vlastní návrh dekoru, vyzkoušet si malbu oxidy kovů, která se využívá na podglazurní techniku. Další technikou bude malba nadglazurní, která čerpá z Maioliky, Habánských motivů. Závěrem se kurz věnuje didaktice výuky, rozšíření metodických materiálů, vytvoří se prostor pro předávání zkušeností.

Kurz je cílený na rozšíření kulturního vyjádření. Po absolvování kurzu budou absolventi schopni vést účastníky kroužků k samostatnému vyjádření myšlenek, zážitků a emocí. Absolvent kurzu se seznámí s možnostmi, kde hledat inspiraci, získá povědomí o základních možnostech dekorování, na základě praktické zkušenosti si osvojí znalosti, jakou využít malbu a jaké prostředky.

Kurz je zaměřen na předávání získaných znalostí dále a na využití nových informací v pedagogické činnosti.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Akce je náplní vhodná do Šablon II. – pro SVČ 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření.

Lektorky: Marie Krajná, Mgr. Romana Latová

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lesná, Milénova 13, Brno 638 00

Délka kurzu: 24 h