Dekorační techniky v keramice I – nalepovaný a vytlačovaný dekor

Dekorační techniky v keramické tvorbě jsou její důležitou a nedílnou součástí. Kurz se zabývá hlínou jakožto keramickým materiálem, jejími druhy a možnostmi využití. Účastníci si prakticky vyzkouší tvorbu nádob, hliněného razítka i modelovaného prvku. Na tento kurz volně navazují i další kurzy dekoru v keramice.

Kurz je cílený na rozšíření kulturního vyjádření. Po absolvování kurzu budou absolventi schopni vést účastníky kroužků k samostatnému vyjádření myšlenek, zážitků a emocí. Absolvent kurzu se seznámí s možnostmi, kde hledat inspiraci, získá povědomí o základních možnostech dekorování, na základě praktické zkušenosti si osvojí znalosti, jakou využít malbu a jaké prostředky.

Kurz je zaměřen na předávání získaných znalostí dále a na využití nových informací v pedagogické činnosti.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Akce je náplní vhodná do Šablon II. – pro SVČ 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření.

Lektorky: Marie Krajná, Mgr. Romana Latová

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Lesná

Délka kurzu: 24 h