Být či nebýt - drama pro wellbeing ve škole

Wellbeing pojímáme v širším smyslu jako subjektivní stav osobní a profesní spokojenosti včetně aspektů, které jej ovlivňují. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, učitelské sbory, školní týmy i jednotlivce. Zmapujeme wellbeing ve škole prostřednictvím dramatické výchovy, tvořivých aktivit a skupinové práce. Pozornost budeme věnovat především různým komunikačním stylům a způsobům sebevyjádření.

V průběhu kurzu a po jeho absolvování:

Lektoři: Tomáš Mohapl Doležal, Eva Dittingerová, Katja Ropret Perne 

Místo konání: SVČ Lužánky

Délka kurzu: 8

Akreditace DVPP: Ano

Organizátor, kontakt: Mgr. Tomáš Mohapl Doležal, e-mail: tom@luzanky.cz, tel.: 604 919 120