After effect pro začátečníky

Program After effect patří mezi nejvíce používané programy na tvorbu speciálních efektů a 2D animací v amatérské i profesionální oblasti. Účastník kurzu získá vědomosti potřebné k pochopení základních i pokročilých funkcí programu a principům samotné animace. Kromě samotného zvýšení informatické gramotnosti tak budou učitelé vybaveni didaktikou a metodikou vhodnou k předání získaných informací svým žákům. Pedagogická zařízení budou moci rozšířit svoji nabídku vzdělání v oblasti ICT. Výuka a práce v programu After Effect poskytne žákům možnost rozvoje nejen v oblasti ICT, ale také v oblasti kulturního povědomí a vyjádření, kdy budou moci získané znalosti uplatnit při vyjádření svých emocí, zážitků a myšlenek.

Kurz je určen pro pedagogy volného času a učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.VI/4h - ICT a 2.VI/4j - kulturní povědomí a vyjádření - a odpovídá její náplni.

Lektoři: Jaroslav Dvorník, Stanislav Šustr, DiS.

Místo konání: SVČ Lužánky – pracoviště Louka, Bzenecká 23 Brno, 628 00

Délka kurzu: 8 h