Literatura technikami dramatické výchovy

Seminář je určen pro učitele 2. stupně ZŠ, vychovatele ŠD, asistenty pedagoga a pedagogy volného času. Je členěn do čtyř tematických celků, má dotaci 16 hodin. Moduly mohou být realizovány čtyřikrát po 4 hodinách nebo dvakrát po osmi hodinách.

V průběhu semináře se účastníci seznámí s nejrůznějšími technikami dramatické výchovy, kterými je možné s žáky poznávat literární příběhy a odkrývat jejich témata. Vyzkoušejí si práci se známými příběhy, které jsou často zařazovány do kánonu tzv. povinné četby, ale také tvorbu vlastního příběhu, který může odrážet aktuální zájmy a potřeby žáků.

Tyto techniky se dají využít nejen v rámci formálního vzdělávání, ale také např. pro práci dramatických či divadelních kroužků, jako zpestření činnosti dlouhodobě fungujících skupin apod.


Lektorka: Mgr. Petra Rychecká

Místo konání: SVČ Lužánky

Akreditace DVPP: Ano

Délka kurzu: 16 hodin

Organizátor, kontakt: Petra Rychecká, e-mail: rychecka@luzanky.cz, tel.: 724 715 952