Drobné hry

pro kroužky i tábory

Kurz provede účastníky sérií drobných her a cvičení, zaměřených na podporu vývoje spolupracující skupiny dětí i dospělých. Seznámí je navíc s metodikou používání a vytváření takovýchto drobných her s ohledem na fáze vývoje skupiny a pedagogický cíl lektora.

Pedagogové volného času se velmi často setkávají se zcela nově vytvořenými skupinami dětí a mládeže, které stojí teprve na prahu společné déletrvající práce, jako jsou nově vzniklé kroužky, třídy na adaptačních kurzech, oddíly na táborech apod. Tato zcela specifická situace vyžaduje od pedagoga znalost základů skupinové dynamiky a vývojových fází skupiny a také dovednost s nimi aktivně pracovat a ovlivňovat je.

V rámci tohoto semináře se účastníci vlastním prožitkem seznámí se základními typy her a cvičení, která jim mohou pomoci odkrýt aktuální vztahovou situaci ve skupině, podpořit vznik vztahů a procesy skupinové dynamiky. Tyto hry a cvičení lze používat také v situacích u již vytvořených a ustálených skupin, kdy je třeba účastníky naladit na další práci, dopřát jim aktivní oddech, uvolnit napětí či odstranit únavu, a nebo si jen dopřát chvilku společné zábavy, např. při čekání na vlak.


Lektoři: Mgr. Petra Rychecká

Místo konání: SVČ Lužánky

Akreditace DVPP: Ano

Délka kurzu: 16 hodin

Organizátor, kontakt: Petra Rychecká, e-mail: rychecka@luzanky.cz, tel.: 724 715 952